Over! academie

Het landelijke leernetwerk op het thema ‘vrouwen in de overgang’ in de driehoek gezondheid, werkvermogen en emancipatie

Combineert en vergroot kennis, professionaliteit en innovatie door:

 een breed aanbod van (geaccrediteerde) scholing
kennisdeling en samenwerking tussen professionals, betrokkenen en ervaringsdeskundigen te stimuleren
 onderzoek te initiëren en te ondersteunen

Agenda

Geaccrediteerde bijscholing over overgangsklachten en werkvermogen

Bekijk het complete programma>

Nascholing ‘De overgang en de arbeidsdeskundige’

Bekijk het complete programma>


Nascholing voor Arbo-en bedrijfsartsen

POB


Nascholing voor praktijkondersteuner bedrijfsarts


Nascholing voor huisartsen

POH


Nascholing voor praktijkondersteuner huisarts


Nascholing voor arbeidsdeskundigen


Bijscholing voor HR-professionals

Apothekers (assistentes)


Nascholing voor apothekers (assistentes)


(Bij)scholing voor Tandartsen en Mondhygiënisten