Over! academie

Het landelijke leernetwerk op het thema ‘vrouwen in de overgang’ in de driehoek gezondheid, werkvermogen en emancipatie

Combineert en vergroot kennis, professionaliteit en innovatie door:

 een breed aanbod van (geaccrediteerde) scholing
kennisdeling en samenwerking tussen professionals, betrokkenen en ervaringsdeskundigen te stimuleren
 onderzoek te initiëren en te ondersteunen

Agenda

Geaccrediteerde Nascholing ‘De overgang in de spreekkamer’ – Houten

Bekijk het complete programma>

Geaccrediteerde bijscholing ‘overgangsklachten en werkvermogen’ – Den Haag

Bekijk het complete programma>

 

Nascholing ‘De overgang en de arbeidsdeskundige’

Bekijk het complete programma>

Arbo- en bedrijfsartsen


Nascholing voor Arbo-en bedrijfsartsen

POB


Nascholing voor praktijkondersteuner bedrijfsarts


Nascholing voor huisartsen

POH


Nascholing voor praktijkondersteuner huisarts


Nascholing voor arbeidsdeskundigen


Bijscholing voor HR-professionals

Apothekers (assistentes)


Nascholing voor apothekers (assistentes)