Agenda

OVER! is Transdisciplinaire onafhankelijke netwerkorganisatie van professionals verspreid over Nederland. OVER!:

  • initieert en begeleidt wetenschappelijk onderzoek;
  • zet vrouwen in de overgang in beweging om de eigen regie te nemen op dit kantelpunt, in deze belangrijke levensfase;
  • adviseert werkgevers in het beleid voor vrouwen in deze levensfase t.a.v. vitaliteit en duurzaamheid
  • geeft zorgverleners wetenschappelijk onderbouwde informatie in de vorm van geaccrediteerde nascholing.

Doelgroep

Deze masterclass is voor Verpleegkundig overgangconsulentes, Werkcoaches (vitaliteit, loopbaan, verzuim), Arbeidsdeskundigen, Arboartsen, Bedrijfsartsen, Apothekers, Huisartsen en Gynaecologen

Masterclass Leerdoelen

Voor deze masterclass zijn de volgende leerdoelen opgesteld:

  1. De deelnemer heeft kennis en inzicht verkregen in biomedische psychosociale en culturele aspecten van menopauze zorg op de werkvloer.
  2. De deelnemer heeft kennis en inzicht van de pathofysiologie die ten grondslag ligt aan de natuurlijke overgang en van verschijnselen bij de categorieën vrouwen met aandoeningen of behandelingen die tot vervroegde overgang leiden.
  3. De deelnemer kent de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van Menopauze Zorg in Nederland en België en krijgt handvaten om deze te
    implementeren in de dagelijkse praktijk.

Investering

Uw investering: € 195,00 incl. BTW. U betaalt de factuur een week voor aanvang van de masterclass.

Inschrijven

Stuur voor 1 november een mail aan welkom@overacademie.nl met uw (bedrijfs)naam en functie. U ontvangt van ons uiterlijk 24 november een ZOOM link.

Accreditatie

Accreditatie is aangevraagd voor 3 punten voor bedrijfsartsen (AbSG), huisartsen (ABC1), apothekers (KNMP) en gynaecologen (NVOG).

Meer info

Lees hier meer info 

Heeft u vragen?

Neem gerust contact op met de organisator via welkom@overacademie.nl

Nascholing ‘De overgang in de spreekkamer’ voor POH-ers

Interesse of aanmelden

Nascholing ‘De overgang in de spreekkamer’

Interesse of aanmelden

Geaccrediteerde bijscholing over overgangsklachten en werkvermogen

Interesse of aanmelden

Nascholing ‘De overgang en de arbeidsdeskundige’

Interesse of aanmelden