Nascholing ‘De overgang en de arbeidsdeskundige’

Als vrouwen van rond de 45 jaar klachten ondervinden die maken dat ze minder goed functioneren of zelfs al zo ernstig zijn dat ze denken aan een burn out, is de overgang meestal niet het eerste waar aan gedacht wordt. Dat kan ertoe leiden dat vrouwen onnodig lang door blijven lopen met klachten en gezondheidsrisico’s lopen op korte en op langere termijn. Of dat er een verkeerde diagnose gesteld wordt, zodat voor een niet passend (vaak onnodig lang) traject gekozen wordt.

Vrouwen van 45 tot 60 van de huidige generatie hebben aardig wat ballen in de lucht te houden. Ze werken en zijn vaak daarnaast mantelzorger. Ze hebben gemiddeld relatief later dan hun moeders en oma’s kinderen gekregen die op dit moment de puberleeftijd hebben. Een – niet zelden stressvolle – combinatie van factoren die maakt dat ze in meerdere mate klachten lijken te ervaren dan de generaties vrouwen voor hen. Klachten die kunnen leiden tot problemen thuis en effect hebben op de inzetbaarheid in de werksituatie. Daarnaast stijgt het gezondheidsrisico op de lange termijn met betrekking tot hart- en vaatziekten en osteoporose.

Het aantal werkzame vrouwen van 45 tot 60 jaar neemt toe. Het is daarom van groot belang dat er in de werksituatie dit onderwerp bespreekbaar is. Recent Nederlands onderzoek onder 200 vrouwen tussen 45 en 60 jaar bij een grote werkgever in de zorg bevestigt wat ook uit eerdere (inter)nationale onderzoeken blijkt. Er is een sterke negatieve samenhang tussen overgangsklachten en werkvermogen. Andersom blijkt bovendien, dat arbeidsomstandigheden invloed hebben op de soort en mate van overgangsklachten. 97,5% Van de ondervraagde vrouwen heeft overgangssymptomen. Slaapstoornissen, spier- en gewrichtspijn en vermoeidheid/lusteloosheid scoren het hoogst. 25% Van de vrouwen geeft aan van deze symptomen ‘vaak’ tot ‘heel vaak’ last van te hebben en dat de symptomen storend zijn in de activiteiten of dat de activiteiten erdoor (moeten) worden onderbroken.

Daarom zouden vrouwen ook in de werksituatie goed moeten kunnen inschatten wat ze nodig hebben om in en ook na die periode naar vermogen te kunnen (blijven) werken. Dat hoeven ze gelukkig niet alleen te doen. Arbeidsdeskundigen vervullen een sleutelrol op het gebied van mens, inkomen en werkvermogen. Om belasting en belastbaarheid van vrouwen in de overgang goed te kunnen inschatten, is kennis
van deze levensfase onontbeerlijk. De stagnatiefenomenen zijn in deze periode vaak nog vrij onbekend, niet in het minst bij de vrouwen zelf. Om specifiek voor deze doelgroep een goede afweging te kunnen maken ten aanzien van werkvermogen, biedt de OVER! academie een
nascholing voor arbeidsdeskundigen. Deze is gericht op:
– wat is er preventief mogelijk om uitval en verlies van werkvermogen te voorkomen
– wat zijn mogelijke hulplijnen die vrouwen kunnen ondersteunen in deze specifieke levensfase en wat levert de inzet op
– wat zijn behandelingen die effectief kunnen zijn
– wat zijn de gespreksonderwerpen met de werkgever voor deze doelgroep in het algemeen en in individuele casussen

Programma

Fysiologie van de overgang, basisbegrippen, bio-psycho-sociale aspecten
– Greene Climacteric Scale: gestructureerde inventarisatie van klachten
– Risicoanalyse en plan van aanpak opstellen
– Casuïstiek
– Richtlijn bespreking: overeenkomsten en verschillen tussen NHG (2012), NVOG (2018) en Revised Global Consensus Statement (2016)
– Behandeling van overgangsklachten: hormonale opties en alternatieven
– Afsluiting

Spreker

Dr. Ingrid Pinas, gynaecoloog met aantek. Seksuologie NVVS, FemPoli Zwolle

Investering

Deelnamekosten voor deze nascholing: € 265,- incl. BTW. Als u op 13 december de leerbijeenkomst ‘Overgangsproof’ van de NVvA heeft gevolgd, ontvangt u 10% korting.

Contact & Inschrijven?

Stuur een email naar welkom@overacademie.nl en vermeld daarin uw mail aan ons uw naam, (factuur-)adres, e-mail, telefoonnummer, functie en lidmaatschapsnummer beroepsvereniging (voor bijschrijven accreditatiepunten)