Over ons

De OVER! Academie is een leernetwerk voor organisaties die effectief willen omgaan met vrouwen in de overgang. Deze levensfase kan op tal van levensgebieden, waaronder werk, behoorlijk verstorend zijn en het optimaal functioneren van vrouwen belemmeren. De OVER! academie brengt in organisaties intenties tot stand tussen onder meer vrouwen, leidinggevenden, HR-professionals en bedrijfsartsen om gezondheid, werkvermogen en emancipatie bespreekbaar te maken en van elkaar te leren.

De OVER! Academie medicaliseert noch problematiseert. Het doorbreken van het taboe rondom de overgang en het opvullen van het kennishiaat zijn belangrijke doelen van de aanpak. De OVER! academie stelt vrouwelijke medewerkers van 45 tot 60 jaar collectief en individueel in de gelegenheid veerkracht te ontwikkelen in het werk en betekenis te geven aan deze nieuwe levensfase. Dit heeft eveneens zijn weerslag in het persoonlijke leven.

Programmateam

De Over! Academie werkt met een deskundig programmateam dat in samenspraak met haar opdrachtgevers het programma vaststelt voor de leerperiode (van een jaar). Professionals met diverse expertkennis en aandachtsgebieden ondersteunen het programmateam bij het vormgeven van de leercontent, leerarrangementen en implementatievraagstukken. Het programmateam staat borg voor hoogstaande kwaliteit bij de uitvoering van het programma.

Adviesgroep

De adviesgroep richt zich onder andere op de maatschappelijke en strategische koersbepaling van het thema ‘Werken in de overgang’; onderzoek en wetenschappelijke ontwikkelingen rondom het thema; adviseert t.a.v. bekostiging van leerfaciliteiten, exploitatiebeheer enen promotie van de Over! Academie. De adviesgroep bestaat uit een van de OVER! founders, een HRM-deskundige en een didacticus.

 

Netwerkorganisatie OVER!

De OVER! academie maakt deel uit van de netwerkorganisatie OVER! Het interventieprogramma OVER! voor werkgevers wordt uitgevoerd door verschillende samenwerkende professionals op het gebied van overgang en werk. OVER! is initiatiefnemer van de landelijke Week van de overgang en het landelijke kenniscentrum overgang. En geeft het magazine OVERHOOP uit.