Onze leerformules nemen diverse vormen aan, afhankelijk van de aard van het vraagstuk. We opereren vraaggericht, vanuit relaties, in tijdelijke coalities binnen het netwerk van  Over! of in het netwerk van een participant/klant, op vraagstukken van overmorgen.

We gaan niet uit van het ‘problematische heden’ maar we organiseren vanuit het ‘realiseren van doorbraken’. Dit doen we met professionals – zelfstandig en binnen organisaties – en aspirant professionals.

  • We organiseren tijdelijk coalities rondom vraagstukken van overmorgen
  • We opereren vraaggericht, vanuit relaties en belonen initiatief
  • We innoveren door te experimenteren en te leren